Acara Pengundian Grand Prize.
Hujan Hadiah Tabungan Sutera & Sutera Emas.